Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2012

assassin
0067 15b3 390
Reposted byscandalhoseannagazdacamparis
assassin
0063 49aa 390
Reposted bydezynwoltura dezynwoltura
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
assassin
0058 86d1 390
Reposted byneczblubracinnamondream

June 09 2012

assassin
1818 a970 390
assassin
1804 85ad 390
assassin
5579 3468 390
Reposted fromaubergine aubergine vialesbian-party lesbian-party
assassin
assassin
1075 6835 390
Reposted byblubra blubra
assassin
1017 c3e5 390
Reposted byabsolemwhoisthereinezkadezynwolturablubraechoechoshampainademcamparis
assassin
5230 0832 390
Reposted byvenisonseqelastar6lesbian-party
assassin
5225 2ef9
Reposted bykatz393 katz393
assassin
5211 3b8a
Reposted byseqelscrewyoukhabarakhbialutenkaFenetteastar6neczvoyd
assassin
5207 d85b 390
Reposted byetsitunexistaispasblubramojenastrojecamparisBloodyHeart

June 04 2012

assassin
9198 8bf7
Reposted fromlanonexistence lanonexistence

January 20 2012

assassin
6431 21bd 390
Reposted fromechoecho echoecho
assassin
3339 26c6 390
Reposted fromechoecho echoecho
assassin
Wszędzie panuje chaos. Ludzie po prostu rzucają się na wszystko w zasięgu ręki: komunizm, zdrową żywność, zen, surfing, balet, hipnozę, terapie grupową, orgie, rowery, zioła, katolicyzm, podnoszenie ciężarów, podróże, ucieczkę od rzeczywistości, wegetarianizm, Indie, malarstwo, rzeźbę, pisanie, komponowanie, dyrygenturę, wyprawy z plecakiem, jogę, kopulację, hazard, alkoholizm, wędrówki bez celu, mrożony jogurt, Beethovena, Bacha, Buddę, Chrystusa, samobójstwo, szyte na miarę garnitury, podróże odrzutowcem do Nowego Jorku, dokądkolwiek... Te fascynacje zmieniają się nieustannie, mijają, ulatują bez śladu. Ludzie po prostu muszą znaleźć sobie jakieś zajęcia w oczekiwaniu na śmierć. To chyba dobrze, że istnieje jakiś wybór.
— Charles Bukowski
Reposted fromechoecho echoecho
assassin
4144 8ee9 390
Reposted fromechoecho echoecho

January 06 2012

assassin
9686 e05f

December 29 2011

assassin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...